© visit.brussels- Jean-Paul Remy
© visit.brussels- Jean-Paul Remy

ABŸ wordt aangepast

Het College van Burgemeester en Schepenen van Vorst keurt de wijzigingen goed die aan de plannen werden aangebracht met het oog op het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor het ABŸ-project.

In oktober jongstleden heeft de Overlegcommissie onder voorwaarden een gunstig advies uitgebracht over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het project ter renovatie van de Abdij van Vorst en de omvorming ervan tot een cultureel centrum. Vervolgens moest dit advies worden bevestigd en aangevuld door de gemachtigd ambtenaar van het Gewest, die in januari een officieel verzoek aan de gemeente Vorst heeft gericht om de plannen te wijzigen. Sindsdien hebben het projectteam en de studiebureaus samengewerkt met de toekomstige culturele beheerders en de gewestelijke administraties om bepaalde aspecten van het project die problemen opleverden, te verbeteren.

Deze wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vermindering van het aantal gekapte bomen, de verkleining van de spektakel-pool, de opwaardering van bepaalde overblijfselen, waaronder die van de oude molen, en het uitzicht van de gevels van de nieuwe gebouwen.

Voor het oorspronkelijke project was een vergunning nodig om 169 bomen te kappen. Na een grondige studie, boom per boom en met de bijstand van een boomkundige, werd het kappen met de helft verminderd. We herinneren eraan dat het landschapsproject ook de aanplanting van enkele honderden bomen omvat en de bestemmingswijziging van een straat en een privéparking ten gunste van een uitbreiding van het park. Er worden een vijver en een tijdvertragingsbekken voor regenwater aangelegd, waardoor het probleem van overstromingen op het terrein en in de onmiddellijke omgeving ervan aanzienlijk zal verminderen. De moestuin blijft behouden en de oppervlakte ervan wordt vergroot, evenals de speeltuin, waarvan de oppervlakte meer dan verdubbeld wordt ten opzichte van vandaag.

De afmetingen van de spektakel-pool worden herzien en de oppervlakte met bijna 300 m² verminderd. In lijn met de kroonlijsten en de hoogten van de neoklassieke daken, zal ze zo minder zichtbaar zijn van op de erekoer. Deze spektakel-pool omvat een zaal met 377 zitplaatsen, een foyer en een bar die bij voorstellingen beschikbaar zijn, alsook 9 klassen voor de muziekacademie.

De overblijfselen van de oude ‘Kloostermolen’, de molen waardoor de Abdij vele jaren kon bloeien, worden gerestaureerd en geïntegreerd in de toekomstige bibliotheek. Ook de andere overblijfselen die nog op de site aanwezig zijn, worden opgewaardeerd en de toekomstige ABY-pool zal de bezoekers een gedocumenteerd traject bieden waardoor iedereen kan kennismaken met de belangrijke fasen in het leven van de Abdij.

Ten slotte werd de architecturale expressie van de gevels van de nieuwe gebouwen herwerkt ten gunste van een regelmatigere verdeling van de openingen, wat de continuïteit van de neoclassicistische gevelindeling waarborgt.

Alle wijzigingen van de plannen voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning zullen op 8 mei aan het grote publiek worden voorgesteld en vervolgens bij het Gewest ingediend.

ORGANISATIE

14:00 & 15:00 > 2 voorstelling sessies in de tuinen van de Abdij.

Gelieve u op een of de andere sessie in te schrijven per mail aan aby@forest.brussels.

Op de dag van het evenement vragen wij u om uw afstand te bewaren tot andere gebruikers die geen deel uitmaken van uw bel en om het aantal van 50 deelnemers per informatiesessie te respecteren.