20210125_ABY2021

Vaarwel 2020 en welkom 2021!

Afgelopen jaar was voor velen onder ons een moeilijk jaar, maar zoals de Ouden zeiden: “Leven is niet wachten tot de storm voorbij is, het is leren dansen in de regen”.

Dus ABŸ leert en past zich samen met zijn partners aan om de Vorstenaren mooie culturele momenten en menselijke verbondenheid te bieden, en kennis te delen. We denken daarbij met name aan de opening van de Green Fabric, de tentoonstelling In-Process, bar ABŸ 2.0, de filmvertoning “La lutte des classes” in het kader van “Bruxelles fait son cinéma”, sprookjesvertellingen in de tuinen, rondtrekkende fictieve wezens in het kader van “Park Poétik”, …

ABŸ evolueert en heeft een belangrijke stap gezet in het kader van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, met het opzetten van een openbaar onderzoek en een overlegcommissie. Dit geeft de inwoners, verenigingen en gewestelijke administraties de gelegenheid om hun opmerkingen, suggesties en bezwaren te uiten aangaande het architecturaal en landschapsproject. Het ABŸ -team heeft naar deze opmerkingen geluisterd en bestudeert momenteel samen met de studiebureaus de mogelijkheden om het project aan te passen zodat het zo goed mogelijk overeenstemt met de gestelde voorwaarden. Zodra deze denkoefeningen voldoende uitgediept zijn, nodigen we u uit voor een infosessie.

Aan het einde van het jaar kwam er goed nieuws van de Federatie Wallonië-Brussel, die ons een subsidie heeft toegekend om een deel van de aankoop van het huis op de Brusselsesteenweg 18-20 te financieren.

In 2021 blijft AABŸ leren, zich aanpassen en evolueren. Op architecturaal en landschapsvlak wordt het project steeds beter, om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van alle Vorstenaren, buurtbewoners en (toekomstige) gebruikers. Op cultureel vlak krijgt de programmatie dag na dag vorm en de teams kijken reikhalzend uit naar de toekomstige activiteiten.

We verliezen de zon die aan de horizon komt piepen, niet uit het oog: een gerenoveerde en gerestaureerde abdij om blije toeschouwers te verwelkomen die naar de eindejaarsvoorstelling van een school komen kijken, de dansende vingers van een leerling van de Muziekacademie op zijn of haar viool, de gretige ogen van een lezeres die haar roman verslindt in de schaduw van een boom, het gelach van een groep jongeren die bijna klaar zijn met het plannen van hun laatste virtuele spel, de laatste roddels van buurtbewoners verenigd rond een breicafé of elke andere wonderlijke gebeurtenis die u graag binnen de Culturele Pool ABŸ tot stand wilt brengen.

ABŸ wenst u allen een geweldig jaar en kan niet wachten om u weer te zien voor een flinke portie cultuur!