entrée porche_avt_aps

Start van de eerste fase van de werkzaamheden

Begin april begint de gemeente, in samenwerking met Beliris en de Directie Cultureel Erfgoed, aan de eerste fase van de renovatie en de reconversie van de abdij van Vorst.

De uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden omvat de asbestverwijdering en de afbraak van 3 gebouwen (Sint-Denijsplein 6-7 – A- en Brusselsesteenweg 18-20, 22-24 -B-).

Het huis op het Sint-Denijsplein 6-7 werd gebouwd in 1909. Door zijn ligging en volume breekt het het perspectief naar de portiek van de abdij voorgesteld door architect Laurent Benoît Dewez, toen hij deze in de 17e eeuw liet bouwen.
De ontmanteling van dit huis zal de compositie van Dewez versterken en de abdij de symmetrie en de schaal van haar vroegere portiersloge teruggeven.

Zicht op de toekomstige portiek © a practice. / :mlzd / Taktyk

De twee gebouwen aan de Brusselsesteenweg 18-20 en 22-24 maken plaats voor de bouw van de toekomstige bibliotheek.

Zicht op de toekomstige Biblif vanaf de Brusselsesteenweg © a practice. / :mlzd / Taktyk

Door deze eerste fase van de werkzaamheden kunnen de eerste saneringsingrepen en archeologische opgravingen op de site worden voorbereid en gecoördineerd.

De archeologische rijkdom van de plek hoeft niet meer te worden aangetoond en dankzij deze eerste interventies zullen zones kunnen worden blootgelegd die tot nog toe onbereikbaar waren. Het departement archeologisch erfgoed van de gewestelijke administratie heeft een team archeologen aangesteld om eventuele vondsten te registreren en te documenteren.

Reeds in 2011 vond tijdens een interventie van Sibelga in de omgeving van de Sint-Denijskerk een opgraving plaats, waarbij verschillende overblijfselen werden opgegraven. Dankzij deze vondsten kon de aanwezigheid van een begraafplaats van vóór de 15e eeuw en een deel van een afsluitingsmuur van de oude abdij worden aangetoond. Deze bevindingen zijn gebundeld in een verslag dat toegankelijk is via deze link.

We houden u op de hoogte van toekomstige vondsten.

Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden

A. Huis Sint-Denijsplein 6-7: afbraak van het huis (april-juli)

B. Huizen Brusselsesteenweg 18-20 & 22-24:

  • afbraak van de huizen (april – augustus)
  • Bouw van de funderingen van de toekomstige bibliotheek (september – oktober)

De impact van de werken op de openbare ruimte blijft beperkt tot de rood omrande zone hieronder. De toegang voor voetgangers tot de abdij blijft behouden via het portaal op het Sint-Denijsplein en de Brusselsesteenweg (groene pijlen) en voertuigen hebben via de Brusselsesteenweg toegang tot de Sint-Denijskerk, ter hoogte van de Pastoorstraat.

In 2023 gebeurt ook de asbestverwijdering uit de voormalige pastorie, gelegen aan de Abdissenstraat 15.

De tweede fase van de werkzaamheden vangt aan in 2024 en omvat de restauratie van de abdij en de bouw van de bibliotheek.