Capture d’écran 2018-09-14 à 12.03.45

Reeds een jaar studies!

Sinds september 2017 zijn de studiebureaus (A.Practice en :MLZD) druk in de weer om de reconversie van de Abdij van Vorst tot toekomstige Culturele Pool ABŸ te ontwerpen. Talrijke vergaderingen met de teams van de culturele instellingen die de abdij tot leven zullen brengen, hebben de architecten in staat gesteld inspiratie te vinden. Er werden specifieke bijeenkomsten met de verschillende doelgroepen alsook participatieve workshops en algemene vergaderingen georganiseerd om de studies aan te vullen met terreinexpertise.

Ook werden de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen, de Directie Monumenten en Landschappen, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Beliris en andere overheden meermaals geraadpleegd. Het voorontwerp wordt nu gecreëerd en tegen het eind van het jaar 2018 zal er een eerste stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.

Neem uw agenda erbij! Op 25 september om 18u30 zal de volgende algemene vergadering ABŸ plaatsvinden in de abdij van Vorst. We zullen u de stand van zaken en de planning van het project presenteren.