Abbaye vue aérienne
Wim Robberechts ©SPRB-GOB

fABrŸk : het vootproject ABŸ

Cultuurseizoen 2024  Fabrÿk ABY (test van de burgerruimte in het kader van het project ABY) is nu gesloten!

Om in de abdij van Vorst een culturele en artistieke dynamiek in stand te houden en te versterken in afwachting van de werken, stellen wij gartis enkele lokalen ter beschikking via het project ‘fABrYk’

Het idee van het project ‘fABrYk’ is zich te projecteren in de werking van de toekomstige culturele pool ABY en de verschillende gebruiksmogelijkheden te testen: ateliers, repetities, artistieke residenties, … Alles is mogelijk.

Onze voornaamste wens is een beter inzicht te krijgen in de projecten die burgers, omwonenden en verenigingen uit de wijk of de omgeving op termijn tot stand wensen te brengen in de abdij.

In dat kader bieden wij onderdak aan alle mogelijke kunstvormen, binnen de grenzen van de technische haalbaarheid en de beschikbaarheid van de lokaal. De ruimten worden bij voorkeur ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen van Vorst * die artistieke en culturele activiteiten beoefenen die verband houden met de activiteiten van de toekomstige culturele pool (d.w.z. dans, muziek, woordkunst, schrijven, voordracht, beeldende en visuele kunsten).

Elke burger die gebruik wenst te maken van een van de hieronder voorgestelde ruimten, moet daartoe een aanvraag indienen door dit formulier in te vullen.

Opgelet, de gerenoveerde ruimten zijn nog niet beschikbaar. Muzikale residenties worden niet in aanmerking genomen bij gebrek aan geschikte ruimten inzake geluid. Alle voorstellen voor ateliers rond sport (yoga, …) moeten worden verstuurd naar Centr’Al: centr.al(at)vorst.brussels

Elke aanvraag wordt geanalyseerd door een selectiecomité dat wordt vertegenwoordigd door het Gebruiksbeheer ABŸ (het bestaat uit: het Cultureel Centrum, de Academie voor Muziek, Dans en Woordkunst, de Franstalige Bibliotheek en de pool jeugd). Vervolgens worden de geselecteerde dossiers ter akkoord aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.

Wij moedigen de ontwikkeling van gratis activiteiten sterk aan, maar het is ook mogelijk betalende activiteiten voor te stellen. Wij bevelen een democratische prijs aan om de activiteiten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Wij zijn ons ervan bewust dat de bedragen niet altijd toereikend zijn voor de medewerkers die geen culturele subsidies ontvangen, maar wij staan open voor een discussie over de eerlijkste prijs voor de organisatie van de voorgestelde ateliers.

Aanvragen voor het Cultuurseizoen 2024 is nu gesloten.

fABrYk ruimte – Galerie 1 – 2- 3

Galerie 1 & 2 

Meer info hier

Galerie 3

Meer info hier