20191121_AG042

ABŸ vraagt zijn vergunning.

Augustus 2019 was een belangrijke stap voor het project ABY: de aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning werd bij het Gewest ingediend.

Het zal door de collega’s van het Gewest worden geanalyseerd vanuit het oogpunt erfgoed, stedenbouw en landschap voor het openbaar onderzoek wordt gestart.

Op 20 november 18u30 in het abdij van Vorst, kom de nieuwste ontwikkeling van dit infrastructuur- en tuinproject ontdekken. Het studiebureau heeft voor de gelegenheid synthesebeelden gemaakt die we jullie graag willen voorstellen.

 

(c) A.Practice