20190319

ABŸ tekent zich af!

 

Sinds onze laatste afspraak in september 2018 is het project er flink op vooruitgegaan en er is veel dat we u kunnen tonen!

Dankzij een bibliografie en steeds beter gevulde archieven en de waardevolle steun van de vrijwillige archivarissen van de Gemeente en de door de Directie van het Cultureel Erfgoed aangeworven archeoloog heeft de site ons bijna al haar geheimen prijsgegeven. Het steeds nauwkeurige begrip van de geschiedenis van onze mooie Abdij verduidelijkt de architecturale standpunten die moeten worden ingenomen voor de renovatie van de bestaande bebouwing maar ook voor de nieuwbouw.

Regelmatige vergaderingen met de betrokken Gewestelijke Directies en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen hebben het mogelijk gemaakt de goede liggingen en de goede afmetingen voor de nieuwbouw te bepalen.

De verschillende functies hebben hun correcte plaats in de toekomstige Culturele Pool gevonden dankzij gesprekken die tweemaal per week plaatsvonden met de culturele instellingen die op termijn hun intrek in de abdij zullen nemen. Ter herinnering: de site zal in september 2023 haar deuren openen en op termijn onderdak bieden aan de academie voor muziek, dans en woordkunsten, de Franstalige bibliotheek, een spektakelzaal en een café-restaurant. Ook zal de site creatie- en tentoonstellingsruimten bieden evenals plaatsen die specifiek bestemd zijn voor jongeren en voor burgerinitiatieven.

De tuinen maken ook het voorwerp uit van een specifieke denkoefening door de landschapsarchitecten van het team van de projectontwerpers. Dit denkwerk heeft enerzijds betrekking op de landschapskundige integratie van de culturele pool in haar site. Tevens streeft ze naar een reeks interventies ter opwaardering of benadrukking van de kwaliteiten van de site die geanalyseerd werden doorheen haar hele geschiedenis via verschillende leessleutels: het water, het bomenerfgoed, het traject van de tuinen en dat van de parcoursen.

Tal van dingen die we u moeten zeggen en tonen dus, de aanleiding om u uit te nodigen op een informatieavond. Deze zal op 19 maart 2019 om 19u plaatsvinden in de abdij van Vorst.

Ook wordt er op zondag 31 maart van 14u tot 17u een participatieve workshop georganiseerd. Een namiddag die geheel en al gewijd zal zijn aan het denkwerk rond de tuinen. We zullen de eerstkomende dagen opnieuw met u contact opnemen met de praktische details.

 Wij kijken ernaar uit om u binnenkort weer te zien!

(c) A. Practice