076_MAL1712_01

ABŸ en het advies van de overlegcommissie

Zoals we eerder hebben aangekondigd, liep het openbaar onderzoek over het ABŸ-project tussen 31 augustus en 29 september jongstleden. De dienst Stedenbouw kreeg binnen die termijn een zestigtal klachten/opmerkingen toegestuurd.

Na dit onderzoek vond op 13 oktober de Overlegcommissie plaats, die leden van de Administratie samenbracht van Brussel Stedenbouw, de Directie Cultureel Erfgoed en bewoners en verenigingen die hadden gevraagd om gehoord te worden.

Na afloop van deze openbare vergadering maakte de overlegcommissie een gunstig advies onder voorwaarden over aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Gesteund door dit advies gaat het ABŸ-team samen met het studiebureau weer aan de slag. Het doel in de komende weken is de wijzigingen aan het project aan te brengen die noodzakelijk zijn om de vermelde voorwaarden zo goed mogelijk te integreren.

foto (C) Séverin Malaud voor MRBC / MBHG