Parking_Audi_googlehearth_Avt_Aps_light

Aankoop van een privéparking ter uitbreiding van het park van de abdij

De in 2019 gestarte onderhandelingen over de aankoop van het perceel grond van autobouwer AUDI werden op woensdag 22 maart afgesloten met de ondertekening van de aankoopakte.

Het project dat de gemeente met deze aankoop beoogt, is de uitbreiding van het park van de abdij van Vorst over een totale oppervlakte van meer dan 3000 m².

Het landschap zal er dus binnenkort helemaal anders uitzien langs de Britse Tweedelegerlaan, waar 200 nieuwe bomen deze parking zullen vervangen.  Naast hun landschappelijke kwaliteiten zullen deze bomen actief bijdragen aan het regenwaterbeheer op de site van de abdij. De gekozen soorten (voornamelijk essen, elzen en wilgen) staan immers bekend als zeer grote waterverbruikers. De lichte verzinking waarin de bomen worden geplant, zal dienen als tijdvertragingsbekken dat bij hevige regenval de absorptie en infiltratie van regenwater mogelijk maakt, waardoor onnodige verzadiging van de openbare riolering wordt vermeden.

Aanplanting van 200 bomen op de plaats van de voormalige Audi-parking © a practice. / :mlzd / Taktyk